Informacje prawne

Hypergene GmbH

Alte Jakobstraße 83/84
10179 Berlin

AGBs Hypergene GmbH

Tel.: +49 (0) 30 - 293 63 99 - 0
Faks: +49 (0) 30 - 293 63 99 - 50

Internet: blueant.de
E-mail: kontakt@blueant.de

Prezes uprawniony do reprezentacji: Norman Frischmuth, Urban Bucht

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Berlinie Charlottenburg

Numer rejestru: HRB 82917

NIP: DE813333488

Odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 55 ust. 2 ustawy RStV Simone Wesche

projekt i design: Eoin Mahon

Implementacja techniczna: Eoin Mahon


Odpowiedzialność: Mimo starannego sprawdzenia treści naszej strony internetowej nie bierzemy odpowiedzialności za treści istniejące pod odsyłaczami zewnętrznymi. Za treść stron, do których odsyła nasza strona, odpowiadają wyłącznie osoby prowadzące te strony.


Ograniczenie odpowiedzialności (Disclaimer)


1. Treść strony internetowej


Hypergene nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Wszelkie roszczenia wobec proventis związane ze szkodami materialnymi lub ideowymi, wynikłymi z wykorzystywania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub z wykorzystania informacji błędnych lub niepełnych są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony Hypergene lub jej pomocników nie ma miejsca dowiedzione działanie umyślne lub rażąco niestaranne. Odpowiedzialność nie jest jednak wykluczona w przypadkach zawinionych działaniem nieznacznie niestarannym skutkujących naruszeniem obowiązków kontraktowych, zagrożeniem życia, zdrowia i ciała. Wszystkie oferty podlegają modyfikacjom i są niewiążące. Hypergene wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania i usuwania części strony internetowej lub całości oferty, czasowego lub całkowitego zatrzymywania publikacji bez zapowiedzi.


2. Odsyłacze i linki


W przypadku odsyłaczy bezpośrednich lub pośrednich do innych stron internetowych ("linki"), leżących poza zakresem odpowiedzialności firmy Hypergene, odpowiedzialność może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdyby proventis znał treść tych stron i miałby możliwości techniczne a także gdyby można było tego od niego sensownie wymagać, zapobieżenia wykorzystywania treści zabronionych. Zatem proventis wyraźnie oświadcza, że w chwili wprowadzania odsyłacza, strony, do których te odsyłacze prowadzą, nie zawierały żadnych nielegalnych treści. Stąd Hypergene nie ma wpływu na aktualną lub przyszłą postać stron, do których odsyłają te odsyłacze. Dlatego Hypergene dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści zlinkowanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu odsyłaczy. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz wszystkich wpisów stron trzecich dokonanych w księgach gości, na forach dyskusyjnych, listach mailingowych. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nielegalne, błędne lub niepełne treści a w szczególności za szkody wynikłe z użytkowania lub nieużytkowania tak podanych informacji, odpowiada wyłącznie organizator strony, do której prowadzą linki, a nie ten, kto swoimi linkami jedynie odsyła do danych publikacji.


3. Prawo autorskie i znaki towarowe


Hypergene stara się przestrzegać w swoich publikacjach praw autorskich do wykorzystywanych rysunków, dokumentów dźwiękowych, dokumentów video i tekstów, wykorzystywać własne rysunki, dokumenty dźwiękowe, dokumenty video i teksty, lub sięgać do nielicencjonowanych rysunków, dokumentów dźwiękowych, dokumentów video i tekstów. Wszystkie podane na stronie internetowej a chronione przez innych znaki towarowe podlegają bez ograniczeń prawu własności i pochodnym ich właścicieli. Z samego wspomnienia danej marki nie należy wyciągać wniosku, że dany przedmiot nie jest chroniony przez osoby trzecie! Copyright do opublikowanych, stworzonych przez Hypergene obiektów należy wyłącznie do Hypergene. Powielanie lub wykorzystywanie takich rysunków, dokumentów dźwiękowych, dokumentów video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub papierowych jest bez pozwolenia firmy Hypergene zabronione.


4. Skuteczność prawna tego ograniczenia odpowiedzialności


Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności należy traktować jak część oferty internetowej, z której odesłano do tej strony. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadały aktualnemu stanowi prawnemu, lub przestały odpowiadać lub odpowiadały w sposób niepełny, to nie narusza to obowiązywania pozostałych części tego dokumentu.